Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ - Tặng 100k Tân Thủ